Vítejte na stránkách obce Obec Hlízov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Prameny k dějinám obce Hlízov a osobnost prvního kronikáře

Dějiny Hlízova jsou zapsány v kronikách uložených ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře. První kronikář Rudolf Šporcl představil sám sebe v Pamětní knize obce Hlízov I.
Jeho fotografii i curriculum vitae si můžete prohlédnout v příloze.

Informace na webové stránce jsou  převzaty z těchto pramenů:

Pamětní kniha obce Hlízova I. (1924-35)

Pamětní kniha obce Hlízova II. (1936-63)

Pamětní kniha obce Hlízova III .(1993-1998)

Pamětní kniha obce Hlízova IV . (1998- do současnosti)

Podle evidence okresního muzea měla také existovat kronika obce od roku 1970, ale je nezvěstná.

Kronika obce byla zřízena 30. ledna 1920 dle zákona o pamětních knihách vydaného Národním shromážděním ČSR.

Od roku 1924 do roku 1939 psal kroniku řídící učitel Rudolf Šporcl. V roce 1936 získal uznání odbor. rady Dr. Černého, " neboť vyhovovala nejlépe po stránce obsahové i formální".

Jméno dalšího kronikáře není v pramenech uvedeno. Ale na první pohled je patrné, že úroveň zápisů se snížila. V textech je řada chyb nejen pravopisných, ale především chybí u řady informací přesnější označení. Kronikář se často odkazuje, že mu potřebné údaje nebyly národním výborem  sděleny. Zápisy končí rokem 1963. Obec byla sloučena s Novými Dvory a nový národní výbor rozhodl, že kronika zapisována nebude. Neexistuje však ani kronika Nových Dvorů.Zápisy pro Hlízov  byly obnoveny až v roce 1993 po rozdělení obou obcí.

V letech 1993 - 1998 zapisovala velmi pečlivě všechny události paní Miroslava Hrůzová,roz. Brunclíková. 

V současné době je kronikářkou obce paní Alena Dempírová. A obec tím znovu  získala výbornou a pečlivou zapisovatelku událostí, které se stávají dějinami.

publikováno: 29. 1. 2024 17:23, OI Developer

Novinky z obce

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ -  MUDr.Lubica Veselá

publikováno: 8. 7. 2024

  • Michaela Francová
  • 29

Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo převést původní telefonní číslo ordinace,prosím volejte na  mobilní telefonní číslo 739 664 931.

                                          Děkuji Veselá