Vítejte na stránkách obce Obec Hlízov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Provoz kanalizace

Kontakt na opraváře v případě havárie na kanalizačním řádu

V případě poruchy kanalizační jednotky kontaktujte firmu:

Energie AG Kolín, s.r.o.
tel: 321 679 110

mobil: 603 557 109 - Masopust 

mobil: 603 557 165 - Kalva

Změna ve způsobu stanovení množství odváděných odpadních vod

Vzhledem k tomu, že způsob zjišťování odváděných odpadních vod z jednotlivých nemovitostí přes čítače motohodin se neosvědčil (Odpočet provedený firmou VODOS prokázal velké odchylky od možné reálné skutečnosti.), bylo domluveno, že určení množství odváděných vod bude prováděno přes směrná čísla roční spotřeby vody. Bližší informace najdete v příloze, kterou obdržíte společně s vyúčtováním a dodatkem ke smlouvě.

Pokyny pro uživatele tlakové kanalizace

Do čerpací šachty lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně, WC, koupelny a prádelny. Do čerpací šachty nepatří štěrk, písek, kovové předměty, olej, tuky, jedy, ředidla, barvy, kyseliny, textilie, tkaniny, papírové pleny, vlhčené ubrousky, obaly, zbytky jídel a podobně.
 
Uživatel je povinen pravidelně provádět čištění šachty, ovládacích prvků a čerpadla, minimálně 3x ročně podle znečištění – ostříkat proudem vody. Jakákoli manipulace se zařízením v provozu je zakázána. 
Šachta musí být zároveň přístupná v případě nutné údržby nebo opravy. Při nedodržení těchto podmínek nebude uznána případná reklamace a oprava bude provedena za náhradu.

Pokyny pro odstavení domovní čerpací jímky tlakové kanalizace z provozu přes zimní období

publikováno: 15. 2. 2024 18:23, OI Developer

Novinky z úřadu

Úřad

publikováno: 8. 4. 2024

Kalendář svozů od 4/2024

publikováno: 5. 4. 2024

  • OI Developer
  • 154

V příloze článku najdete kalenář svozu odpadů. 

Odpady

publikováno: 4. 4. 2024

Přehled svozu komunálního odpadu na rok 2024

Přehled svozů komunálního odpadu vč. plastů - na období od 1. 4. 2024.

Vyhlášky

publikováno: 15. 2. 2024

obsah stránky