Vítejte na stránkách obce Obec Hlízov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Odpady

Přehled svozu komunálního odpadu na rok 2024

Přehled svozů komunálního odpadu vč. plastů - na období od 1. 4. 2024.


Sběrný dvůr Starý Kolín

Sběrný dvůr Starý Kolín pro občany Hlízova je otevřen od listopadu 2015.

Otevírací doba je pro občany Hlízova:

Říjen - Březen
            středa  (15 - 17 h)
                                      sobota (9 - 11 h)

Duben - Září               středa  (15 - 18 h)
                                      sobota  (9 - 11 h) 

Co odvážet do sběrného dvora?

do sběrného dvora mohou občané Hlízova vozit stejný sortiment odpadu tak, jak je zvykem při velkoobjemovém a nebezpečném odpadu, dále je možné do sběrného dvora dovézt:

- odpad směsný  

- stavební suť směsnou za poplatek (pro větší množství stavebního odpadu si stavebník    musí zajistit likvidaci na vlastní náklady)

- beton za poplatek 

Další sortiment, který lze dovézt - autoskla, keramika, zářivky, výbojky, baterie, barvy (pouze v uzavřených nádobách), elektro spotřebiče malé (žehličky, fény apod.), elektro spotřebiče velké (ledničky, sporáky), pneumatiky (jen malé ne traktorové)

Co nevozit: odpad z azbestu, ten je nutno předat k likvidaci specializované firmě. Nejbližší sběrné místo pro odpady z azbestu je na skládce komunálního odpadu ve Zdechovicích.

EVIDENCE ODPADU OBYVATEL HLÍZOVA

- každý občan Hlízova se musí ve Sběrném dvoře prokázat platným občanským průkazem, obsluha zváží odpad, zatřídí a zapíše vše do evidence, která bude vedená zvlášť pro obec Hlízov. Každý občan potvrdí svým podpisem do knihy dovezený odpad. Občané, kteří vlastní v obci Hlízov nemovitost k rekreačním účelům mohou vozit odpad také, musí si na obecním úřadě nechat vystavit Průkaz, který  bude opravňovat k využívání služeb Sběrného dvora ve Starém Kolíně.

Náklady za využívání služeb sběrného dvora budou účtovány obci Hlízov, předběžně paušální částka za občana činí 25,- Kč/čtvrtletně.

publikováno: 4. 4. 2024 15:32, Karin Kohárová

Novinky z úřadu

Úřad

publikováno: 8. 4. 2024

Kalendář svozů od 4/2024

publikováno: 5. 4. 2024

  • OI Developer
  • 154

V příloze článku najdete kalenář svozu odpadů. 

Vyhlášky

publikováno: 15. 2. 2024

obsah stránky

Provoz kanalizace

publikováno: 15. 2. 2024

Kontakt na opraváře v případě havárie na kanalizačním řádu

V případě poruchy kanalizační jednotky kontaktujte firmu: