P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
02.12.2023 - 02:39 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Školní vzdělávací program

Vloženo: 14.12.10 15:34, Zobrazeno: 106702x
Výchovná a vzdělávací činnost MŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu s názvem "Školka plná pohody", který je vypracovaný na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Věkově smíšené třídy zaručují přirozené sociální prostředí, které podporuje úctu a respekt k ostatním a učí toleranci.

 
Co nabízíme:
- Vaši spoluúčast na programu
- herní pohodu a harmonické vztahy ve třídě
- útulné prostředí a rodinnou atmosféru ve škole
- důvěru a pochopení pro naplňování potřeb jednotlivých dětí
- uspokojování přirozených potřeb dítěte - osobnostní rozvoj
- vytváření individuálních citových vazeb
- zaměření se především na spontánní hru, která čerpá z vlastní fantazie dětí
- tvořivé pedagogy, kteří se snaží dítěti porozumět, kreativně naplňují jeho potřeby
- stálý kolektiv pedagogických i správních zaměstnanců a dobré a zdravé jídlo

 
Vzdělávání v mateřské škole je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, které probíhá v menších skupinách, či individuálně. V průběhu dne má dítě možnost rozvíjet a vzdělávat vyváženou formou řízených i neřízených činností, které jsou mu v mateřské škole nabízeny. Základem je svoboda a individuální rozvoj dítěte, proto i program a činnosti pro děti jsou individualizované a vycházejí ze zájmu dětí. Dětem jsou nabízeny různé typy činností, jejichž prostřednictvím se rozvíjí a učí, jsou vedeny k logickému myšlení, cvičí si řeč, paměť, fantazii, pozornost a vůli ...., jednají a prožívají konkrétní situace. Základem ve výchově dětí je ale rodina. Naším cílem není vytvarovat dítě do předem připraveného modelu,ale umožnit mu být jedinečnou neopakovatelnou bytostí. Děti se učí tím, že jednají, konají a prožívají konkrétní situace, stanovují si pravidla, vyhodnocují je a učí se komunikovat. Cílem učitelek je rozvíjet dítě podle jeho potřeb, zájmu a možností. Dítě se motivuje, inspiruje, a tak získává pestrou škálu příležitostí k vlastnímu rozvoji, protože program, který je mu předkládán, je mu blízký a uspokojuje jeho potřeby. Rozvíjíme samostatnost, sebedůvěru, volní vlastnosti a připravujeme děti na překonávání překážek.
Cílem je tedy pro nás zdravé a spokojené dítě, které vyrůstá v atmosféře důvěry a pochopení pro jeho potřeby a zájmy. Ve spolupráci s rodinou pomáháme dítěti vytvořit přirozený most na cestě k úkolům v dalším životě a probouzet jeho aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat a tím položit základy jeho celoživotního vzdělávání.