P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.01.2022 - 18:08 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Přijímací řízení

Vloženo: 14.12.10 15:33, Zobrazeno: 80445x
 

Zápis dětí do MŠ Hlízov pro školní rok 2021/2022 bude probíhat od 2.5.do 16.5. 2021 Příslušný formulář si můžete vytisknout z přílohy nebo vyzvednout v MŠ. Na žádosti je  nutné potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte . Dále zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte. Na žádost je nutné napsat nejen telefonní číslo, ale i emailovou adresu (nutné pro komunikaci s rodiči). Žádosti je možné vhazovat do poštovní schránky na budově MŠ,posílat poštou, do datové schránky(cwwkrd2) nebo přinést  osobně do MŠ.

 

Následně ředitelka mateřské školy provede výběrové řízení na základě kritérií stanovené pro Mateřskou školu Hlízov.


 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ :

1/ Dítě, které dosáhne věku 6-ti let v období od 1. září  do 30. srpna  školního roku , pro který rodiče přihlašují dítě do  MŠ( předškolák) .

2/ Dítě s trvalým bydlištěm v Hlízově

3/ Děti podle data narození a to od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školky( přednostně se přijímají děti

     4 leté)

 

 

 Podle novely školského zákona platné od 1.1.2012 již MŠ nebude zasílat zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách nebo v MŠ, kde účastníci řízení budou vedeny pod přiřazeným číslem.  Zákonný zástupce si rozhodnutí ale může vyžádat.

Při nepřijetí dítěte zasílá MŠ rozhodnutí doporučeným dopisem.

 

V Hlízově 15.3. 2021                                                                            Jana Maksová

                                                                                                     ředitelka mateřské školy

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

 

Účastník řízení                                                                    Výsledek

         č. 1                                                                                 přijat

         č. 2                                                                                 přijat

         č. 4                                                                                 přijat

         č. 5                                                                                 přijat

         č. 6                                                                                 přijat

         č. 7                                                                                 přijat

         č. 8                                                                                 přijat

         č. 9                                                                                 přijat

 

 

Dne 11 .6.2021                                                         Jana Maksová

                                                                            řed. MŠ Hlízov                                                                 

 

Prosíme rodiče dětí, které byly přijaty do mateřské školy, aby si v MŠ vyzvedli evidenční listy k vyplnění.Děkujeme