P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Starý Kolín
2Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení
3Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
4Porovnání cen výpočtu stočného za r. 2021 - Energie AG Kolín
5Veřejná vyhláška - ZÚR - veřejné jednání 6.6.2022: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
6Porovnání cen výpočtu vodného za r. 2021 - VHS Kutná Hora
7Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2022
8Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+
9Sbírka zákonů, částka 42/2022 Sb. - prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
10Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informačnín povinnost
11Oznámení o změně ceny vodného od 1.4.2022 - VHS Vrchlice-Maleč,a.s. Kutná Hora
12Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
13Oznámení o ceně stočného v r. 2022 - Energie AG, a.s. Kolín
14Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2021
15Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
16Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
17Řád veřejného pohřebiště Hlízov
18Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
19Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
21Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
22Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
23Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
24DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
25Informace o zpracování osobních údajů
26Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
27Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
28Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
29Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
30Územní plán
Od  do