P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.09.2022 - 22:08 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Přijímací řízení

Vloženo: 14.12.10 15:33, Zobrazeno: 92120x
 

Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny do MŠ Hlízov pro školní rok 2022/2023 bude probíhat od 1.6.do 10.6. 2022 Tento zvláštní zápis je určen dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělění dočasné ochrany. Nebo dětem , kterým bylo uděleno vízum k pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR.                   Příslušný formulář si můžete vytisknout z přílohy nebo vyzvednout v MŠ. K žádosti je nutné přiložit  rodný list dítěte, pas dítěte , pas rodiče( nebo jiný doklad totožnosti.), oprávnění k pobytu, potvrzení o řádném očkování dítěte  - potvrzené českým lékařem. . Na žádost je nutné napsat nejen telefonní číslo, ale i emailovou adresu (nutné pro komunikaci s rodiči). Žádosti je nejlépe přinést  osobně do MŠ , případně poslat poštou nebo datovou schránkou. Při předání žádosti dostane účastník přijímacího řízení přidělené organizační číslo, pod kterýmbudouvyhlášeny výsledky zápisu dětí do MŠ.

 

Následně ředitelka mateřské školy provede výběrové řízení na základě kritérií stanovené pro Mateřskou školu Hlízov.


 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ :

1/ Dítě, které dosáhne věku 6-ti let v období od 1. září  do 30. srpna  školního roku , pro který rodiče přihlašují dítě do  MŠ( předškolák) .

2/ Dítě s  bydlištěm v Hlízově

3/ Děti podle data narození a to od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školky( přednostně se přijímají děti 3 leté)

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 Podle novely školského zákona platné od 1.1.2012 již MŠ nebude zasílat zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách nebo v MŠ, kde účastníci řízení budou vedeny pod přiřazeným číslem.  Zákonný zástupce si rozhodnutí v písemné formě může vyzvednout v MŠ.

Při nepřijetí dítěte zasílá MŠ rozhodnutí doporučeným dopisem.

 

V Hlízově 1. 6. 2022                                                                            Jana Maksová

                                                                                                     ředitelka mateřské školy

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení