P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
07.03.2021 - 15:19 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Přijímací řízení

Vloženo: 14.12.10 15:33, Zobrazeno: 60452x


Zápis dětí do MŠ Hlízov pro školní rok 2021/2022 bude včas oznámen. Příslušné formuláře si můžete vytisknout z přílohy. Na přihlášce není nutné potvrzení od lékaře. Rodiče dodají pouze čestné prohlášení o řádném očkování dítěte a doloží okopírovaný očkovací průkaz. Na přihlášku je nutné napsat nejen telefonní číslo, ale i emailovou adresu(nutné pro komunikaci s rodiči). Přihlášky je možné vhazovat do poštovní schránky na budově MŠ,posílat do datové schránky(cwwkrd2) nebo přinést  osobně v MŠ.

 

Následně ředitelka mateřské školy provede výběrové řízení na základě kritérií stanovené pro Mateřskou školu Hlízov.


 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ :

1/ Dítě, které dosáhne věku 6-ti let v období od 1. září  do 30. srpna  školního roku , pro který rodiče přihlašují dítě do  MŠ( předškolák) .

2/ Dítě s trvalým bydlištěm v Hlízově

3/ Děti podle data narození a to od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školky( přednostně se přijímají děti

     4 leté)

 

 

 Podle novely školského zákona platné od 1.1.2012 již MŠ nebude zasílat zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách nebo v MŠ, kde účastníci řízení budou vedeny pod přiřazeným číslem.  Zákonný zástupce si rozhodnutí ale může vyžádat.

Při nepřijetí dítěte zasílá MŠ rozhodnutí doporučeným dopisem.

 

V Hlízově 14.4. 2020                                                                             Jana Maksová

                                                                                                     ředitelka mateřské školy

 

 

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Účastník řízení                                Rozhodnutí

č.1                                                      přijat

č.2                                                      přijat

č.3                                                      přijat

č. 4                                                     přijat

č. 5                                                     přijat

 

V Hlízově 4.6.2020                                    Jana Maksová

                                                                     řed. MŠ Hlízov