P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
2Usnesení
3Vyhlášení nového nouzového stavu a přijatá krizová opatření od 27.2.2021 do 28.3.2021
4Omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy
5Cestování mimo okres a hlavní město Prahu
6Sčítání lidu, domů a bytů 2021
7Změna sídla spol. ENERGIE AG Kolín a.s. od 11.2.2021
8Poplatky v r. 2021 - úhrady od 15.1.2021 do 30.4.2021
9Cena stočného pro r. 2021 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
10Cena vodného pro r. 2021 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora
11Nařízení Krajské hygienické stanice č. 8/2020
12Řád veřejného pohřebiště Hlízov
13Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019
14Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
15Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
16Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
17Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
18Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
19Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
20DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů
21Informace o zpracování osobních údajů
22Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
23Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
24Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
25Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
26Územní plán
Od  do