P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Volby 2022 - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
2Veřejná vyhláška-Územní plán Libenice
3Záměr - prodej pozemků par.č. 464/6,464/8,467/3 pro rozšíření zahrad
4Volby 2022 - počet členů OVK
5Zpráva o výsledku přezkoumání hiospodaření obce Hlízov za r. 2021
6Utíká Vám pes? Pozor na zákony!
7Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+
8Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informačnín povinnost
9Oznámení o změně ceny vodného od 1.4.2022 - VHS Vrchlice-Maleč,a.s. Kutná Hora
10Oznámení o ceně stočného v r. 2022 - Energie AG, a.s. Kolín
11Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2021
12Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD
13Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2020
14Řád veřejného pohřebiště Hlízov
15Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
16Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
18Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
19Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
20Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
21DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů
22Informace o zpracování osobních údajů
23Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
24Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
25Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
26Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
27Územní plán
Od  do