P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 na dobu 30 dnů - Sbírka zákonů, částka 158
2Výpis z agendy nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.8.2020
3Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích
4Volby 2020 - Oznámení o termínu a místě konání voleb - volební okrsek Hlízov
5Volby 2020 - opatření z důvodu COVID-19
6Nařízení KHS Stč.kraje č. 4/2020 - Covid-19
7Řád veřejného pohřebiště Hlízov
8Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019
9Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
10Oznámení o změně ceny vodného od 1.5.2020
11Sazebník úhrad za pronájem sálu Kulturního domu
12Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
13Cena stočného pro r. 2020 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
14Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
15Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
16Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
18DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů
19Informace o zpracování osobních údajů
20Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
21Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
22Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
23Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
24Územní plán
Od  do