P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 
Tisk - 
1Cena vodného pro r. 2020 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora
2Čipování psů - informace
3Cena stočného pro r. 2020 - ENERGIE AG Kolín, a.s.
4Dražební vyhláška
5Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019
6Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Starý Kolín
7Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
8Požární ochrana - Bezpečnostní desatero
9Upozornění - obecná prevence
10Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky
11VOLBY 2019 - Evropský parlament
12Krajský úřad StČ kraje - informace odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a lesnictví
13MHD Kutná Hora - platné jízdní řády od 1.5.2019 do 14.12.2019
14Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /
16Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník
17DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů
18Cena vodného pro r. 2019 - VHS a.s. Kutná Hora
19Cena stočného pro r. 2019 - VODOS, s.r.o. Kolín
20Výsledky komunálních voleb v obci Hlízov r. 2018
21Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii
22Poštovní pobočka Hlízov - Pošta Partner
23Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích
24Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov
25Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
26Nájemní smlouva z hrobového místa - výzva
Od  do