P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
27.02.2024 - 03:56 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Přijímací řízení

Vloženo: 14.12.10 15:33, Zobrazeno: 120812x
 

Termín zápisu dětí pro rok 2024/25 bude včas oznámen  

Příslušný formulář nutný k zápisu si můžete vytisknout z přílohy nebo vyzvednout v MŠ. Je nutné také přiložit  rodný list dítěte. Na žádost je nutné napsat nejen telefonní číslo, ale i emailovou adresu (nutné pro komunikaci s rodiči). Žádosti je nejlépe přinést  osobně do MŠ , případně poslat poštou nebo datovou schránkou. Při předání žádosti dostane účastník přijímacího řízení přidělené organizační číslo, pod kterým budou vyhlášeny výsledky zápisu dětí do MŠ.

 

Následně ředitelka mateřské školy provede výběrové řízení na základě kritérií stanovené pro Mateřskou školu Hlízov.


 

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ :

1/ Dítě, které dosáhne věku 6-ti let v období od 1. září  do 30. srpna  školního roku , pro který rodiče přihlašují dítě do  MŠ( předškolák) .

2/ Dítě s  bydlištěm v Hlízově

3/ Děti podle data narození a to od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity školky( přednostně se přijímají děti 3 leté)

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné

 Podle novely školského zákona platné od 1.1.2012 již MŠ nebude zasílat zákonným zástupcům rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, ale výsledky budou vyvěšeny na těchto stránkách nebo v MŠ, kde účastníci řízení budou vedeny pod přiřazeným číslem.  Zákonný zástupce si rozhodnutí v písemné formě může vyzvednout v MŠ.

Při nepřijetí dítěte si rodiče vyzvednou rozhodnutí v MŠ osobně nebo se  rozhodnutí pošle doporučeným dopisem.

 

V Hlízově 1. 9. 2023                                                                            Jana Maksová

                                                                                                     ředitelka mateřské školy