P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Společné rozhodnutí

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3163x

21.10.1906.11.19

Oznámení záměru

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3041x

10.10.1925.10.19

Veřejná vyhláška_Oznámení o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3843x

02.10.1917.11.19

Oznámení o fúzi - sloučení společností Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o. a VODOS s.r.o. Kolín

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3650x

27.09.1931.10.19

Pozvánka na OZ č. 6/2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2650x

23.09.1901.10.19
Zobraz / Skyj

UPOZORNĚNÍ - ČEZ Distribuce

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6317x
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v ochranných pásmech ČEZ - informace pro vlastníky a uživatele pozemků v příloze.

19.09.1916.11.19

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3013x

12.09.1927.09.19

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4138x

04.09.1931.12.19

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3396x

02.09.1917.09.19

Pozvánka na OZ č. 5/2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2920x

19.08.1926.08.19

Veřejná vyhláška - Usnesení o stanovení opatrovníka

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3496x

22.07.1906.08.19

Upozornění - obecná prevence

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6448x

03.07.1931.12.19

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3125x

03.07.1918.07.19

Záměr obce Hlízov - prodej NA Praga V3S skříň

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3165x

26.06.1911.07.19

Pozvánka na OZ č.4/2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3234x

17.06.1924.06.19

Veřejná vyhláška - Žádost o prokázání právního vztahu k sídlu

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3587x

12.06.1927.06.19

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2018

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3656x

07.06.1924.06.19
Zobraz / Skyj

VOLBY 2019 - Evropský parlament

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4612x
Výsledky voleb do EP v obci Hlízov.

29.05.1930.04.20
Zobraz / Skyj

Krajský úřad StČ kraje - informace odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a lesnictví

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4289x
Vážení vlastníci, správci lesních majetků a zástupci veřejné správy, chtěli bychom vás touto cestou informovat o možnostech, které se nabízejí v rámci řešení současné kůrovcové kalamity, která svým celorepublikovým rozsahem neměla dosud v historii našeho lesnictví obdoby. Před všechny vlastníky a hospodařící subjekty je postavena velká výzva, neboť je relevantní předpoklad, že gradace kůrovcové kalamity bude dále postupovat mimo ostatní části republiky i ve Středočeském kraji. Krajský úřad Středočeského kraje by vás touto cestou chtěl informovat o důležitých odkazech, které mají za cíl zlepšit povědomí o kůrovcové kalamitě, sumarizovat základní odborné informace o obranných opatřeních a současně poskytnout bližší podrobnosti o dotačních nástrojích, které vám pomohou eliminovat finanční dopady na ekonomiku subjektů hospodařících v lesích. 1) Informace ke kůrovcové kalamitě https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/344 Státní správa Středočeského kraje nechala vytvořit komplexní záložku „kůrovcová kalamita“, která shrnuje řadu důležitých odkazů týkajících se škod kůrovci, mapových aplikací a dalších odkazů v této věci. Součástí jsou také ke stažení přílohy převzaté od Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve formátu pdf týkající se bionomie kůrovců a jejich asanace, opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství a další materiály, které mohou vlastníkům lesů pomoci v boji proti těmto kalamitním škůdcům. 2) Dotační nástroje do lesního hospodářství Příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány jak z rozpočtu Středočeského kraje, tak z rozpočtu Ministerstva zemědělství. • Středočeský kraj poskytuje vlastníkům lesů finanční příspěvky na vybrané činnosti hospodaření. Příspěvky jsou poskytovány dle schválených Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk • Ministerstvo zemědělství poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze • V příloze emailu je k dispozici poslední verze příručky, která sumarizuje informace o všech dotačních programech týkajících se lesního hospodářství poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, popř. krajů. Tomáš Zíka

27.05.1931.12.19
Zobraz / Skyj

KoPU Starý Kolín - Veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3281x
Veřejná vyhláška - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a pozvánka k jejich projednání

14.05.1929.05.19
Zobraz / Skyj

KoPU Starý Kolín - Veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3204x
Veřejná vyhláška - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků a lhůta pro uplatnění námitek

14.05.1929.05.19

VOLBY 2019 - Oznámení o době a místě konání voleb do EP

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3367x

06.05.1925.05.19

VOLBY 2019 - Oznámení o stanovení výlepové plochy v obci Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3506x

06.05.1925.05.19

VODOS Kolín - porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za r. 2018

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3611x

02.05.1903.06.19
Zobraz / Skyj

MHD Kutná Hora - platné jízdní řády od 1.5.2019 do 14.12.2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 11159x
Od 1.5.2019 je dopravní obslužnost obce Hlízov rozšířena o autobusové spoje MHD Kutná Hora. Aktuální jízdní řády MHD naleznete v příloze.

30.04.1915.12.19

VHS Kutná Hora - vyúčtování výpočtu ceny za r. 2018

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3646x

30.04.1913.06.19

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3384x

26.04.1927.05.19
Zobraz / Skyj

VOLBY 2019 - I.zasedání okrskové volební komise

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2454x
Volební okrsek Hlízov - dne 30.4.2019. Pozvánka pro členy OVK Hlízov v příloze.

24.04.1930.04.19

Pozvánka na OZ č. 3/2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3274x

18.04.1930.04.19

Volby 2019 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vložil: Ivana Sýkorová, Zobrazeno: 4125x

09.04.1925.05.19

    Předchozí

  [12  [3] [4] [5] [6] [7]

Další