P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Pozvánka na OZ č. 6/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4986x

02.11.2009.11.20

Mimořádné opatření - Sbírka zákonů č. 180/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5259x

02.11.2020.11.20

Proč se dělají opatření - zdůvodnění MZ ČR

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6826x

27.10.2001.02.21

Mimořádné opatření - Sbírka zákonů č. 176/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5673x

27.10.2007.12.20

Mimořádné opatření - Sbírka zákonů č. 171/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8472x

21.10.2003.11.20

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - ochranné prostředky dýchacích cest

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5541x

20.10.2007.12.20

Nařízení Krajské hygienické stanice č. 8/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7335x

12.10.2001.05.21

Usnesení vlády o přijetí krizových opatření ze dne 12.10.2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5244x

12.10.2003.11.20
Zobraz / Skyj

Pozvánka na OZ č. 5/2020 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5408x
Zasedání zastupitelstva se z důvodu nemoci odkládá na termín - 19. 10. 2020 od 19 h (viz pozvánka)

09.10.2019.10.20

Vyhlášení nouzového stavu od 5.10.2020 na dobu 30 dnů - Sbírka zákonů, částka 158

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6403x

01.10.2004.11.20

Výpis z agendy nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí - aktualizace k 1.8.2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7180x

21.09.2031.12.20

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5917x

21.09.2006.10.20

Volby 2020 - Oznámení o termínu a místě konání voleb - volební okrsek Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5907x

17.09.2003.10.20

Volby 2020 - opatření z důvodu COVID-19

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 9045x

14.09.2003.10.20

Nařízení KHS Stč.kraje č. 4/2020 - Covid-19

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6785x

14.09.2020.10.20

Volby 2020 - Vyrozumění členů OVK o termínu povinného školení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5669x

09.09.2024.09.20

Volby 2020 - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5232x

02.09.2009.09.20
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5735x
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 1.9.2020 do 15.10.2020 - uzavírka silnice č. III/3275 v obci Starý Kolín

27.08.2011.09.20

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7893x

29.07.2029.08.20

Pozvánka na OZ č. 4/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7620x

20.07.2027.07.20
Zobraz / Skyj

Mimořádné opatření 1/2020 KHS - při epidemii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 21235x
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav s účinností od 10. 7. 2020 od 0,00 hod do odvolání - jedná se mimo jiné o zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška nebo ústenka ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště, dále viz příloha.

10.07.2017.07.20

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 9600x

08.07.2022.08.20

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7197x

20.05.2004.06.20

Společné rozhodnutí - schválení stavebního záměru

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6865x

04.05.2019.05.20

Vyúčtování výpočtu ceny stočného za r. 2019 - Energie AG Kolín, a.s.

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 8306x

04.05.2030.06.20

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za r. 2019 - VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7680x

04.05.2030.06.20

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 10648x

02.03.2031.03.21
Zobraz / Skyj

Prominutí příslušenství místního poplatku-odložení splatnosti místního poplatku do 30.9.2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 20793x
OZ Hlízov schvaluje, že navýšení místního poplatku za pozdní úhradu v r. 2020 dle platné OZV č. 2/2019 – odpady a OZV č. 3/2019 - pes nebude vyměřováno do 30. 9. 2020. Schváleno OZ obce Hlízov 27. 4. 2020. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dává správcům poplatku – obecním úřadům – možnost prominutí příslušenství místního poplatku, které ve svém důsledku znamená, že se odkládá splatnost místního poplatku. V případě nezaplacení místního poplatku ve lhůtě splatnosti může správce poplatku navýšit místní poplatek až na trojnásobek původní výše – zvýšení je považováno za příslušenství místního poplatku. Předmětným rozhodnutím tak může správce poplatku dát poplatníkům právně relevantně na vědomí, že žádnému z nich nebude vyměřovat vyšší místní poplatek za pozdní úhradu, a to za podmínky, že poplatek bude uhrazen do určitého data.

29.04.2030.09.20

Pozvánka na OZ č. 2/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5720x

20.04.2027.04.20

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6306x

27.04.2027.05.20

    Předchozí

  [1] [2] [3] [4] [56  [7] [8] [9] [10] [11]

Další