P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5x

10.12.1931.12.99

Cena vodného pro r. 2020 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 186x

05.12.1931.12.20

Čipování psů - informace

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 202x

04.12.1931.03.20

Cena stočného pro r. 2020 - ENERGIE AG Kolín, a.s.

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 371x

27.11.1931.12.20

Dražební vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 849x

14.11.1913.12.19

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 798x

14.11.1930.06.20
Zobraz / Skyj

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Starý Kolín 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1833x
Důležité pro všechny vlastníky pozemků, které se nachází v katastrálním území Starý Kolín!!!!!!!

30.10.1931.12.19

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1840x

04.09.1931.12.19

Požární ochrana - Bezpečnostní desatero

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2192x

23.08.1931.12.99

Upozornění - obecná prevence

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4124x

03.07.1931.12.19

Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3965x

26.06.1931.12.99
Zobraz / Skyj

VOLBY 2019 - Evropský parlament

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2712x
Výsledky voleb do EP v obci Hlízov.

29.05.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Krajský úřad StČ kraje - informace odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství a lesnictví

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2568x
Vážení vlastníci, správci lesních majetků a zástupci veřejné správy, chtěli bychom vás touto cestou informovat o možnostech, které se nabízejí v rámci řešení současné kůrovcové kalamity, která svým celorepublikovým rozsahem neměla dosud v historii našeho lesnictví obdoby. Před všechny vlastníky a hospodařící subjekty je postavena velká výzva, neboť je relevantní předpoklad, že gradace kůrovcové kalamity bude dále postupovat mimo ostatní části republiky i ve Středočeském kraji. Krajský úřad Středočeského kraje by vás touto cestou chtěl informovat o důležitých odkazech, které mají za cíl zlepšit povědomí o kůrovcové kalamitě, sumarizovat základní odborné informace o obranných opatřeních a současně poskytnout bližší podrobnosti o dotačních nástrojích, které vám pomohou eliminovat finanční dopady na ekonomiku subjektů hospodařících v lesích. 1) Informace ke kůrovcové kalamitě https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/344 Státní správa Středočeského kraje nechala vytvořit komplexní záložku „kůrovcová kalamita“, která shrnuje řadu důležitých odkazů týkajících se škod kůrovci, mapových aplikací a dalších odkazů v této věci. Součástí jsou také ke stažení přílohy převzaté od Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve formátu pdf týkající se bionomie kůrovců a jejich asanace, opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství a další materiály, které mohou vlastníkům lesů pomoci v boji proti těmto kalamitním škůdcům. 2) Dotační nástroje do lesního hospodářství Příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány jak z rozpočtu Středočeského kraje, tak z rozpočtu Ministerstva zemědělství. • Středočeský kraj poskytuje vlastníkům lesů finanční příspěvky na vybrané činnosti hospodaření. Příspěvky jsou poskytovány dle schválených Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk • Ministerstvo zemědělství poskytuje příspěvky na hospodaření v lesích prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.: https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze • V příloze emailu je k dispozici poslední verze příručky, která sumarizuje informace o všech dotačních programech týkajících se lesního hospodářství poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, popř. krajů. Tomáš Zíka

27.05.1931.12.19
Zobraz / Skyj

MHD Kutná Hora - platné jízdní řády od 1.5.2019 do 14.12.2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7253x
Od 1.5.2019 je dopravní obslužnost obce Hlízov rozšířena o autobusové spoje MHD Kutná Hora. Aktuální jízdní řády MHD naleznete v příloze.

30.04.1915.12.19

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3614x

04.04.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3804x
V příloze sazebník schválený OZ obce Hlízov.

20.03.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3933x
V příloze naleznete seznam nedostatečně zapsaných vlastníků, k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

01.03.1931.12.19

DSO Mikroregion Kutnohorsko - zveřejnění rozpočtových dokumentů

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4756x

04.01.1931.12.99

Cena vodného pro r. 2019 - VHS a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4817x

12.12.1831.12.19

Cena stočného pro r. 2019 - VODOS, s.r.o. Kolín

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 5147x

06.12.1831.12.19
Zobraz / Skyj

Výsledky komunálních voleb v obci Hlízov r. 2018

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 15665x
Vážení spoluobčané, v příloze jsou zveřejněny výsledky komunálních voleb v obci Hlízov v roce 2018, zpracované Českým statistickým úřadem.

08.10.1831.12.99

Veřejnoprávní smlouva k zajištění výkonu činností podle ust.§ 3a zákona č. 533/1991 Sb., o obecní policii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 13390x

14.03.1831.12.99
Zobraz / Skyj

Poštovní pobočka Hlízov - Pošta Partner

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 12194x
Od 1.9.2017 přechází pobočka Hlízov pod obecní úřad. Název pobočky se mění na Pošta Partner Hlízov. Pobočka zůstává ve stávajících prostorech - Hlízov č. p. 163. Provozní doba: Po 8:00 - 10:30, 15:00 - 19:00, Út, St 8:00 - 10:30, Čt 8:00 - 10:30, 15:00 - 19:00, Pá 8:00 - 10:00. Kontakt: 702 144 664, pí Lucie Smítková.

31.08.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kutná Hora a Obcí Hlízov o přestupcích

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 15231x
Dodatek č. 1 v příloze Nabytí právní moci

10.04.1731.12.99

Změna č. 4 Územního plánu obce Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 10955x

11.01.1731.12.99
Zobraz / Skyj

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Vložil: Petra Koudelková, Zobrazeno: 10619x
včetně znění vyhlášky č.222/2014 Sb.

04.11.1431.12.99
Zobraz / Skyj

Nájemní smlouva z hrobového místa - výzva

Vložil: Mgr. Jitka Šimková, Zobrazeno: 12089x
V příloze najdete aktuální informace pro uživatele - nájemce hrobových míst na hřbitově v Hlízově.

28.05.1331.12.99