P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska > Archív

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Volby 2020 - Vyrozumění členů OVK o termínu povinného školení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 632x

09.09.2024.09.20

Volby 2020 - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 524x

02.09.2009.09.20
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 838x
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od 1.9.2020 do 15.10.2020 - uzavírka silnice č. III/3275 v obci Starý Kolín

27.08.2011.09.20

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1687x

29.07.2029.08.20

Pozvánka na OZ č. 4/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1762x

20.07.2027.07.20
Zobraz / Skyj

Mimořádné opatření 1/2020 KHS - při epidemii

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 4820x
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav s účinností od 10. 7. 2020 od 0,00 hod do odvolání - jedná se mimo jiné o zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest jako je respirátor, rouška nebo ústenka ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště, dále viz příloha.

10.07.2017.07.20

Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Hlízov

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 2728x

08.07.2022.08.20

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1840x

20.05.2004.06.20

Společné rozhodnutí - schválení stavebního záměru

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1514x

04.05.2019.05.20

Vyúčtování výpočtu ceny stočného za r. 2019 - Energie AG Kolín, a.s.

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2384x

04.05.2030.06.20

Vyúčtování výpočtu ceny vodného za r. 2019 - VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2002x

04.05.2030.06.20
Zobraz / Skyj

Prominutí příslušenství místního poplatku-odložení splatnosti místního poplatku do 30.9.2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6949x
OZ Hlízov schvaluje, že navýšení místního poplatku za pozdní úhradu v r. 2020 dle platné OZV č. 2/2019 – odpady a OZV č. 3/2019 - pes nebude vyměřováno do 30. 9. 2020. Schváleno OZ obce Hlízov 27. 4. 2020. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, dává správcům poplatku – obecním úřadům – možnost prominutí příslušenství místního poplatku, které ve svém důsledku znamená, že se odkládá splatnost místního poplatku. V případě nezaplacení místního poplatku ve lhůtě splatnosti může správce poplatku navýšit místní poplatek až na trojnásobek původní výše – zvýšení je považováno za příslušenství místního poplatku. Předmětným rozhodnutím tak může správce poplatku dát poplatníkům právně relevantně na vědomí, že žádnému z nich nebude vyměřovat vyšší místní poplatek za pozdní úhradu, a to za podmínky, že poplatek bude uhrazen do určitého data.

29.04.2030.09.20

Pozvánka na OZ č. 2/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1288x

20.04.2027.04.20

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1433x

27.04.2027.05.20
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - FÚ pro StČ. kraj Praha

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1850x
Daň z nemovitých věcí na rok 2020

09.04.2011.05.20

Oznámení o zahájení společného řízení - veřejná vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1673x

31.03.2016.04.20

Společné rozhodnutí - schválení stavebního záměru

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1658x

30.03.2015.04.20

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6928x

13.03.2031.07.20

Oznámení o zahájení společného řízení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1831x

19.03.2003.04.20

Finanční úřad - informace pro veřejnost

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2729x

13.02.2001.04.20

Pozvánka na OZ č. 1/2020

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1656x

03.02.2011.02.20

Oznámení - zahájení společného řízení

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1923x

03.02.2018.02.20

Pozvánka na OZ č. 8/2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2111x

10.12.1916.12.19

Cena vodného pro r. 2020 - oznámení VHS Vrchlice - Maleč, a.s. Kutná Hora

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3001x

05.12.1931.03.20

Čipování psů - informace

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3015x

04.12.1931.03.20

Dražební vyhláška

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3079x

14.11.1913.12.19

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 3523x

14.11.1927.04.20

Pozvánka na OZ č. 7/2019

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2326x

04.11.1911.11.19

Záměr obce Hlízov - pronájem nebytových prostor

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2961x

04.11.1919.11.19
Zobraz / Skyj

Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním - k.ú. Starý Kolín

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6190x
Důležité pro všechny vlastníky pozemků, které se nachází v katastrálním území Starý Kolín!!!!!!!

30.10.1931.12.19

 

   1  [2] [3] [4] [5] [6]

Další