P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obec > Obecní úřad > Úřední deska

Tisk Zpět
DokumentVyvěšenoSejmuto

Pozvánka na ZO č. 7/2023 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 11x

07.06.2314.06.23
Zobraz / Skyj

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 156x
POZOR!!!! 13.6.2023 - omezení průjezdu křižovatkou u č.p.230.

05.06.2319.06.23
Zobraz / Skyj

Oznámení VHS Vrchlice-Maleč, a.s. Kutná Hora - přerušení dodávky pitné vody 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 822x
Z důvodu rekonstrukce VDJ Kaňk bude přerušena dodávka pitné vody 12.6.2023 od 7:30 do 22:00 hodin. Náhradní zásobování bude zajištěno cisternami - viz mapka s umístěním a informace v příloze.

26.05.2312.06.23

Záměr - prodej zahradního traktoru Rider Husqvarna R15T AWD s příslušenstvím

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 550x

26.05.2311.06.23
Zobraz / Skyj

Zákaz pálení ve Středočeském kraji 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 654x
V návaznosti na výstrahu ČHMÚ č. 000160 vstupuje dnešním polednem v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

26.05.2331.12.99

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 543x

25.05.2324.06.23
Zobraz / Skyj

Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně obecního úřadu - Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb., 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4704x
Aktuální seznam oznámení o uložení výzvy k převzetí zásilky a poučení občanům s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Hlízov - seznam v příloze.

13.02.2331.12.99
Zobraz / Skyj

Úhrady nájmů za hrobová místa na Hřbitově Hlízov - zveřejnění seznamu nájemních smluv 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 991x
V příloze naleznete informace k úhradám nájemného, seznam nájemních smluv a sazebník úhrad dle typu hrobového zařízení.

23.05.2331.07.23

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1229x

28.04.2331.12.99

Porovnání cen výpočtu stočného za r. 2022 - Energie AG Kolín

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1216x

27.04.2331.12.99

Sazebník nájmů hrobových míst

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1249x

25.04.2331.12.99

Územní plán obce Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2387x

22.02.2331.12.99

Zákon o odpadech § 60 odst. 4 - informační povinnost

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2357x

22.02.2331.12.23

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN - neznámý vlastník  

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2143x

21.02.2331.12.23
Zobraz / Skyj

Pozemky pro výstavbu RD Hlízov - podrobné informace k prodeji 

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 9712x
Dovolujeme si Vám nabídnout 18 stavebních pozemků o výměře v rozmezí od 760m2 do 1918 m2 na výstavbu rodinného domu v obci Hlízov. Prodej zajišťuje RK Martin Socha.

01.02.2331.12.23

Sazebník - pronájem sálu Kulturního domu Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 2538x

02.01.2331.12.99

Oznámení ceny stočného 2023

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1771x

29.12.2231.12.99

Oznámení ceny vodného 2023

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 1884x

29.12.2231.12.99
Zobraz / Skyj

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4854x
Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

14.12.2231.12.99

Volby 2022 - Senát Parlamentu ČR - II.kolo

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4133x

01.10.2231.12.99

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hlízov za r. 2022

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 4576x

20.09.2231.12.99

Utíká Vám pes? Pozor na zákony!

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 6845x

07.06.2231.12.99

Časový plán obce Hlízov PZKO 2020+

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 7121x

21.04.2231.12.99
Zobraz / Skyj

Územní studie Hlízov - lokalita Z02/parcely pro RD

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 15942x
Výkres situace k nahlédnutí na OÚ v úředních hodinách.

08.06.2131.12.99

Řád veřejného pohřebiště Hlízov

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 35996x

30.04.2031.12.99

Požární ochrana - Bezpečnostní desatero

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 23733x

23.08.1931.12.99

Sazebník úhrad za zřízení vodovodní nebo kanalizační přípojky

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 25916x

26.06.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Sazebník úhrad za zřízení věcného břemene / služebnost /

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 24895x
V příloze sazebník schválený OZ obce Hlízov.

20.03.1931.12.99

DSO Mikroregion Kutnohorsko a Obec Hlízov - zveřejnění rozpočtových dokumentů

Vložil: Zina Urbanová, Zobrazeno: 25857x

04.01.1931.12.99
Zobraz / Skyj

Informace o zpracování osobních údajů 

Vložil: Karin Kohárová, Zobrazeno: 87666x
Informace o zpracování osobních údajů Správce údajů: Obec Hlízov, Hlízov 164, 285 32 Hlízov Kontakty na správce najdete ZDE. Jaká je odpovědnost správce? Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v  obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: martina.jirikova@sms-sluzby.cz, tel. +420 605 039 967. K čemu je mi pověřenec? Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v  obci, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech . Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce. Jaká jsou Vaše práva? Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v  obci(odborně řečeno – naše obec je zpracovává jako správce), máte právo: 1) Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. 2) Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). 3) Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON). 4) Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže. 5) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu podatelna@obec-hlizov.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde, a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně. 6) Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti. 7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva. Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme? Obec: Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích, o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím. Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům. Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu, jeho pořizovateli ). Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem. Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

23.05.1831.12.99

 

   1  [2]

Další